Avoin karttadata netissä – maailma avautuu ilmaiseksi

kartta

Erilaiset kartat tarjoavat visuaalisen esityksen tietystä maantieteellisestä alueesta ja havainnollistavat siitä tarjolla olevaa tietoa. Data on monipuolista ja palvelee useita käyttötarkoituksia. Esimerkiksi maastokartat perustuvat ilma- ja satelliittikuvauksiin ja esittelevät katsojalleen muun muassa vesistöjen sijainteja, alueen kasvillisuutta, korkeussuhteita sekä ihmisen toiminnan jälkiä, kuten liikennettä ja asutusta. 

Toinen karttojen päätyyppi – teemakartta – on yksinkertaisempi kuvaus johonkin tiettyyn teemaan liittyvästä tilastotiedosta. Luokiteltu tilastotieto yhdistyy haluttuihin alueisiin erilaisin värein ja kuvioin ja kertovat tietyn alueen maankäyttöluokituksesta. Sitten ovat vielä piste- ja viivakartat, joilla eri ilmiöiden esiintymistä ja ominaisuuksia kuvataan vaihtelemalla pisteen tai viivan väriä, kokoa ja muotoa. 

Kansalaiset voivat tutkia Suomen karttoja ilmaiseksi monista avoimista lähteistä, ja käyttää saatua tietoa omien tavoitteidensa mukaisesti. Olemme koonneet yhteen suurimmat karttapalvelut ja kerromme myös, millaisia tietoja kartat välittävät, pysy mukana!

Mistä on hyvä kartta tehty?

Hyvä kartta kertoo enemmän kuin reitin paikasta A paikkaan B, ja paikkatiedon hyödyntäminen on mahdollista kaikilla elämän osa-alueilla. Tärkeää on, että kartan käyttötarkoitus tulee selkeästi ilmi, esitys on visuaalisesti korkeatasoinen ja kartan kokoamiseen käytetty aineisto on laadukasta. Sijaintitiedot kertovat tarkat koordinaatit, osoitteen, kunnan, maakunnan tai maan ja ominaisuustieto paljastaa muita asioita kartan kohteista. 

Suomessa erityisesti kunnat tuottavat ja hyödyntävät paikkatietoa omiin ja kolmansien osapuolten tarpeisiin. Yksi esimerkki löytyy rakentamisen yhteydessä käytettävistä asemakaavoista tai sitten kartta voi kertoa liito-oravien elinpaikkojen sijainnin kyseisenä vuonna. Tieto kootaan maastossa tehtävillä mittauksilla ja sitä ylläpidetään rekistereillä. Avoimuus hyödyttää aineiston ylläpitäjää ja parantaa tiedon laatua. 

Paikkatietoikkuna – paikkoja ja aineistopalveluita

Paikkatietoikkuna on maksuton karttapalvelu, jossa eri paikkoja voidaan hakea osoitteen, paikannimen tai kiinteistötunnuksen perustella. Karttatasot ovat järjesteltävissä aiheittain aluesuunnittelun, elinympäristöjen, energiavarojen, hallinnollisten yksiköiden, ilmakuvien, kiinteistöjen, merialueiden ja liikenneverkkojen perusteella.

Omat tiedot -valikon käyttäminen edellyttää palveluun rekisteröitymistä, mutta se samalla se sallii haluttujen karttatietojen tallentamisen, päivittämisen ja seuraamisen. Karttajulkaisu-toiminto mahdollistaa karttojen julkaisun omilla verkkosivuilla ja karttaselitteet tasojen symboleita ja merkityksiä.

Karttapaikka – Maanmittauslaitoksen maastokartat

Karttapaikka on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa maastokarttoja, ilmakuvia ja taustakarttoja. Haun voi tehdä paikannimillä tai koordinaateilla eikä palveluun tarvitse rekisteröityä. Karttojen tutkiminen netissä on ilmaista, mutta jos haluat, voit painattaa ja ostaa räätälöityjä karttoja. Tulosteen alue, koko ja mittakaava ovat tilaajan valittavissa, ja hinta nousee asteittain tulosteen koon mukaan. 

Traficom merikartat – vesilläliikkujan välttämättömyys

Merikartoitus antaa arvokkaita tietoja merenkulkijoille, ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom julkaisee sekä meri- että järvialueelta painettuja karttoja. Aineistoa voidaan tutkia myös elektronisesti ja sitä päivitetään säännöllisesti. Uudistukset ilmestyvät ensin ”Tiedonantoja merenkulkijoille” -julkaisussa, josta ne siirretään karttoihin mahdollisimman nopeasti. Käytetty karttasymboliikka perustuu kansainvälisen merikartoitusjärjestön standardiin ja merkkien selitykset löytyvät omasta erillisestä PDF-tiedostosta, jos ne eivät ole entuudestaan tuttuja.

Ajantasainen merikartta on turvallisuuskysymys. Koska internetyhteys on vesillä vaihteleva, kannattaa kaikkien merillä, joilla ja järvillä liikkujien pitää mukanaan lähialueet kattavaa painettua merikarttaa. Kartat paljastavat muun muassa sillat, vedenalaiset johdot ja kaapelit, syvyystiedot, pohjan laadun, kivet, hylyt ja muut esteet. Myös merivartioasemat, tuulivoimalat, radiomastot, lautat ja lossit, majakat, väylät sekä veneilysatamat löytyvät helposti merikartalta. 

Helsingin karttapalvelu – monipuolista tietoa pääkaupunkiseudusta

Helsingin karttapalvelu julkaisee kaupungin eri toimialojen ylläpitämiä aineistoja netissä. Selaimeksi suositellaan Google Chromea, mutta myös Firefox, Edge ja Apple Safari toimivat. Interaktiivista karttaa on helppo käsitellä hiirellä ja palvelun tarjoamat työkalut ovat vastassa heti aloitusnäkymässä. Mittaustyökalu auttaa etäisyyksien ja pinta-alojen mittauksessa ja ennakoiva hakukenttä auttaa haluttujen kohteiden paikantamisessa. 

Hakutulokset aukeavat kätevänä listana, joka voidaan tarvittaessa viedä Exceliin, MapInfoon tai GeoPackageen. Palvelussa on taustakarttoja, opaskarttoja, luontotietoja, kiinteistökarttoja, ilmakuvia, 3D-kaupunkimalleja, suunnitelmia ja historiallista aineistoa. Näkymään voidaan lisätä eri tasoja ja Vie–Jaa -toiminto luo html-muotoisen upotuskoodin, joka voidaan lisätä omille verkkosivuille. Tulostus-työkalu sallii karttojen printtaamisen ja kartat voidaan säilöä omalle tietokoneelle myös sähköisesti. 

OpenStreetMap – vapaaehtoisten ylläpitämä maailmankartta

Kotimaisen julkishallinnon lisäksi paikkatietoa tuotetaan vapaaehtoisten voimin. OpenStreetMap-maailmankartta (OSM) on kaikille maksuton palvelu, ja se perustuu pohjakarttojen avoimuuteen ja tiedon hyödynnettävyyteen. Vuonna 2004 alkaneen hankkeen tarkoituksena on kartoittaa ympäröivä maailma niin tarkasti kuin mahdollista, ja Suomessa karttaa muokkaavia käyttäjiä arvioidaan olevan päivittäin 50–70. Palvelu on kuitenkin maailmanlaajuinen ja käytössä monessa kansainvälisessä kohteessa. 

Vaikka kuka tahansa pääsee muokkaamaan karttatietoja, ei aineiston luotettavuudesta tarvitse huolehtia. OSM-yhteisön sisäinen valvonta seuraa kaikkia muutoksia, minkä lisäksi palvelun suuri käyttäjämäärä ennaltaehkäisee sekä virheitä että ilkivaltaa. 

Monta silmäparia takaa datan laadun, ajantasaisuuden ja paikkaansa pitävyyden siinä määrin, että OpenStreetMapia hyödynnetään muun muassa Reittioppaan reitityksissä ja Turun, Jyväskylän ja Oulun joukkoliikenteen karttatuotannossa. Etenkin muutosten nopeus miellyttää OpenStreetMapin käyttäjiä. Päivitykset ovat lähes reaaliaikaisia, ja auttavat reagoimaan tehokkaasti esimerkiksi tietöihin ja muihin väliaikaisiin liikennehäiriöihin.

Kuka tahansa voi tehdä kartan 

Julkishallinnon karttapalveluita pidetään yllä eri alojen ammattilaisten voimin, OpenStreetMap käyttää joukkovoimaa ja eri yritykset, kuten Googlen karttapalvelu Google Maps, teettävät omia karttojaan intressiensä mukaisesti. Yksityishenkilötkin voivat luoda interaktiivisen selaimessa toimivan kartan esimerkiksi ArcGIS Online -työkalun avulla. Kartan tarkoituksena voi vaikkapa olla vuokralle tarjottujen asuntojen sijaintia lähiympäristössä. Ensin kartalle tuodaan CSV-tiedostona kaikki vapaat vuokra-asunnot, ja sitten aineistoon lisätään halutut lisäominaisuudet, kuten maastotiedot, julkisen liikenteen verkosto ja halutut palvelut, kuten ruokakaupat tai koulut. 

Kartanmuokkaustila antaa lisätä karttanäkymään sisältöä monista eri lähteistä ja antaa käyttäjien rakentaa omiin tarkoituksiin sopivia karttapohjia. Digikartta voi toimia uutiskartan pohjana ja parantaa tiedonvälitystä. Merkintöjen lisääminen ja jakaminen tekevät karttojen käytöstä yhteisöllistä, ja levittävät pienimmätkin yksityiskohdat kaikille älylaitteiden käyttäjille parilla klikkauksella.